Saltø Gods Hovedindgang

Om Saltø Gods

Saltø Gods drives som et moderne gods, hvis primære drift består af udlejning af ejendomme, skovbrug, landbrug, jagt og vindmølledrift.

Du kan læse mere om os - og vores drift af Godset nedenfor.  

Historien

Saltø Gods historie kan føres tilbage til 1330, men der er sket meget på Godset siden da. 

Skovbrug

Saltø Gods skovbrug udgør ca. 370 hektar hvorfra der både sælges brænde og juletræer.

Landbrug

Landbruget på Saltø Gods omfatter ca. 650 ha., og drives som traditionelt landbrug med korn, raps og frø.

Jagt

Jagten på Saltø Gods er udlejet til to konsortier, Rappenborg og Uglebjerggaard.

Vedvarende energi

Saltø Gods er nødt til at følge med tiden, for at kunne drive godset. Derfor er der også investeret i vedvarende energi.