Malkepersonal

Saltø Gods historie

Saltø Gods var i sin tid ejet af dronning Margrethe I, men siden 1725 har det været i Scheel-Plessen slægtens eje.

Saltø Gods historie kan føres tilbage til 1330, hvor Dronning Margrethe I som ejede Saltø, primært boede der om sommeren.

Godset er i dag et familiegods, der siden 1725 har været i Scheel-Plessen slægtens eje.

Scheel-Plessen slægten, som oprindeligt stammer fra Mecklenburg, kan føre deres stamtræ tilbage til 1266.
Den første von Plessen kom fra Mecklenborg til Danmark i 1678 og hed Christian Siegfried von Plessen, gift med Sophie Agnes von Lepel. Sønnen Carl Adolph von Plessen (født i 1678), som var overkammerherre, statsmand og godsejer, køber Saltø Gods i 1725.

Forpagterparet Foran Saltø
Saltø Gods i dag

Saltø Gods ejes i dag af Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen, som er 11. generation på Saltø.

Godset har ca. 700 hektar jordbrug som er bortforpagtet, og drives med traditionelt landbrug. Hertil 370 hektar skov, 29 lejeboliger, campingpladsen "De Hvide Svaner", som drives af godset selv, mens restauranten "De Hvide Svaner" er bortforpagtet..

Carl Adolf Von Plessen

Saltø Gods

Saltø Gods ejes i dag af Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen, som er 11. generation på Saltø.

W0A2172